Letecký klub Partizánske

Vzduch je naše more

Letecký klub Partizánske

     Zabezpečujeme školenie a výcvik PILOTOV LŠZ, a to aj výcvik pokračovací po pilotných skúškach. /glass cockpit/

     Združujeme zaujemcov o letectvo, sprostredkujeme výcvik PPL ,ULL, konzultácie,  poradime v oblasti letectva.Na rozdiel od Aeroklubu chceme pôsobiť nie len,  v športovej oblasti, ale hlavne v rekreačnom lietaní.Chceme združovať majiteľov lietajúcich zariadení a napomáhať im v ich prevádzke.

 

Podielali sme sa na výstavbe 8 BOXOV HANGÁROV na letisku Partizánske. Stavba je dlhá 104 m a široká 12 m. Predstavuje 8 samostatných boxov o rozmeroch cca 13 x 12 m, so samostatnými dverami, zámkami a prístupom len majitaľa. Stavba bola dokončená v roku 2013, je skolaudovaná a slúži svojhmu účelu. V súčastnosti /august 2014/ je zahangarovaných 8 lietadiel a jedno rogalo.Majiteľ si sám bez cudzej pomoci lietadlo vytiahne a sám ho aj schová, čo umožnuje lietat bez toho, aby bol odkázaný cudziu pomoc. Do budúcnosti je pripravená možnosť postaviť dalšie dva takéto hangáre po 8 boxov, za predpokladu že budú záujemcovia o výstavbu. 

Chceme vám umožniť tráviť svoj volný čas spôsobom aký sa páči vám.

Záujemci o teoretické školenie počas zimných mesiacov kontaktujte nás. Školenie bude  - kamarátske,  témy podľa záujmu zúčastnených.

Ponuka platí pre zimu 2020 2021                                                                                 

V jesených mesiacoch 2020 budeme organizovať školenie pre skupinové lety a o lety s obmedzaných plôch /bush pilot/, záujemci kontaktujte nás.

                                                                                            palo haško      

Prihlásenie