Komentáre

Osem boxov hangár v Partizánskom - aktualizované 19.06.2016, nová aktualizácia 01.08.2016

Aktualizácia

Podľa zápisu uznesenia z Mestského zastupiťeľstva zo dňa 28.06.2016 sa Osem boxov hangár - zmluva o prenájme neprejednával. Asi na budúce. Potešujúce je, že hangár žije svojim životom, o čom svedčí jeho obsadenie a majitelia lietadiel grilujúci, odpočívajúci aj v neletovom počasí.

Pôvodna časŤ.

Dostal som pozvánku na zasadnutie komisie výstavby a komisie pre financie. Vec sa bude prejednávať 23, júna 2016 o 13,00 hod. Očakávavam, že nájdeme spolu s poslancami riešenie a hangáre nebude treba zbúrať,

Rokovanie sa odkladá a predlžuje.Materiál bol stiahnutý z rokovania Mestskej rady.  Zdá sa,  že to vedie k lepšiemu výsledku. Dôležité je, aby to bolo na prospech lietaniu v našom regióne. Ja verím, že to tak bude. Doteraz ma moje odhady nesklamali. Keď som prišiel s myšlienkou výstavby hangárov, bol som za blba. Dnes sa každý môže presvedčiť, koľko lietadiel v nich hangáruje. Tie by tu neboli, keby nebolo hangáru 8 boxov. Každý sa môže presvedčiť ako hangárujú lietadlá v handári "BRNO" /uviazané na "poschodí"/. Nadišiel čas postaviť ďalšiu radu 8 boxov. Mýlil som sa ?               

                                                            palo haško       10.06.2016

Letecký klub Partizánske ako občianske združenie požiadal Mesto Partizánske 09.02.2012 o prenájom pozemku na letisku Malé Bielice za účelom výstavby hangárov, ako je napísane v prvom článku na týchto stránkach. Predchádzajúce žiadosti jednotlivcov neboli akceptované. Bolo nám doporučené založiť nové občianské združenie. Založili sme občianské združenie Letecký klub Prestige.  Pod jeho hlavičkou požiadalo osem jednotlivcov 28.09.2012 o stavebné povolenie. Osem odvážlivcov kaskadérov dalo nemalé peniaze na stôl a dokázalo postaviť stavbu 104 m dlhú - osem boxov hangárov ktoré mohli slúžiť záujemcom o letecké športy. Kolaudácia úspešne prebehla 22.4.2014.  Mesto Partizánske nájomnu zmluvu na 25 rokov v uplynulých dňoch jednostranne  zrušilo a následne nám poslalo list uverejnený dolu.

                                                                                        palo haško

p.s. požiadal som o možnosť zúčastniť sa Mestkej rady, dňa 7.6.2016 kde sa vec bude prejednávať. Samospráva v Partizánskom je síce otvorená, komunikatívna a transparentná, ale zasadnutie je neverejné, a tede neprístupne občanom. Je treba niečo tajiť?

                                                                                          palo haško

 
nájom
Ing.Ľubomír Solík, 04.06.2016, 06:25 Odpovedať
Paľo, Paľko, Palinko, ako ti je známe mám 64-rokov a musím s ľútosťou konštatovať, že väčšiu hlúposť vytrhnutú z kontextu ako si napísal som v živote nečítal. Len pre tvoju internú informáciu a pre osvieženie tvojej pamäti:" Mesto PE v zmysle plánu rozvoja letiska v súčasnosti usporiadúva nájomné vzťahy na LZPT, t.j. LK Prestige, AK Partizánske a fy. Danlog s.r.o. v zmysle VZN č.01/2012 s aktualizáciou zo dňa 12.072013. Dňa 03.06.2016 bolo uskutočnené rokovanie zástupcov LK Prestige a mesta PE, kde sa prerokoval komplexný materiál pre užívanie pozemkov v nájme na LZPT za konkrétnych podmienok pre Radu mesta PE, ktorá sa uskutoční 07.06.2016 a materiál sa následne postúpi na rokovanie mestského zastupiteľstva. Toľko fakty! "Mám rád" ľudí, ktorí buď zámerne, alebo z nevedomosti komentujú náležitosti, bez toho aby pomohli veci ako takej a hádžu polienka pod nohy tým, ktorí veciam pomôžu reálne v prospech všetkým, t.j. aj tebe. Pre úplnosť treba dodať, že konkrétne informácie z rokovaní budú predložené na schôdzi LK Prestige, ktorá sa pravdepodobne uskutoční 10.6.2016. S pozdravom "spolukaskadér Ľubo Solík a kol."
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár:
Poznámka: Neradi príspevky moderujeme, ale nemiestne príspevky alebo príspevky mimo tému budú odstránené. Ďakujeme za pochopenie.